Zapoznaj się z

KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO

shape
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej EstetiQ, ul. Lazurowa 91 lok 7, 01-479 Warszawa.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres od momentu zapisu na zajęcia do odwołania.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(w rozumieniu RODO) dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, może skutkować odmową realizacji usług.

Administratorem danych osobowych jest Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej EstetiQ, ul. Lazurowa 91 lok 7. 01-479 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną, realizacji świadczonych usług. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia.

Swoje dane mogą Państwo zaktualizować wysyłając do nas wiadomość na e-mail kontaktowy estetiq@poczta.fm.